biuro@bems.pl
ul. płk Stanisława Dąbka 8, 30-732 Kraków
+48 511 748 566

Aktualizacja Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urządzeniach Energetycznych

Strona główna OFERTA Aktualizacja Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urządzeniach Energetycznych

Co się zmieniło w prawie?

26 marca 2020 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Energii dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Ma ono duże znaczenie przy organizowaniu stanowiska pracy przy urządzeniach energetycznych, które znajdziemy w każdym zakładzie produkcyjnym. Wprowadza m.in. pojęcie prac pomocniczych przy urządzeniach energetycznych, definiuje „poleceniodawcę” i „dopuszczającego” oraz zmienia warunki dopuszczania do wykonywania prac pomocniczych i szkolenia pracowników. 

Zgodnie z Kodeksem pracy to pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Bezpieczne wykonanie pracy zależy przede wszystkim od gruntownej znajomości budowy i zasad działania urządzeń i instalacji elektrycznych, wykonywania we właściwej kolejności czynności eksploatacyjnych oraz ścisłego przestrzegania zasad organizacji pracy i wymagań ustalonych w obowiązujących przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy. Celem takiej instrukcji jest więc określenie wymagań bezpieczeństwa w zakresie organizacji oraz wykonywania prac przy czynnych urządzeniach elektroenergetycznych oraz w ich pobliżu.

Dostosujemy Państwa dokumenty do nowych wymogów prawnych

W ramach naszych usług wykonujemy aktualizację Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urządzeniach Energetycznych i dostosowanie jej do obecnie obowiązujących wymagań prawnych. Umieścimy w niej m.in. opis istniejących układów pomiarowych i sygnalizacyjnych, zasady postępowania w przypadku awarii oraz identyfikację potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego w związku z eksploatacją danego urządzenia.