biuro@bems.pl
ul. płk Stanisława Dąbka 8, 30-732 Kraków
+48 511 748 566

Doradztwo Energetyczne

Strona główna OFERTA Doradztwo Energetyczne

BEMS Sp. z o.o. oferuje kompleksowe doradztwo energetyczne dla Twojej firmy

Dlaczego warto skorzystać z doradztwa energetycznego?

Profesjonalne wsparcie w zakresie zużycia energii elektrycznej w firmie niesie ze sobą wiele korzyści.

Do najważniejszych należy zaliczyć:

 • oszczędność finansową – doradztwo energetyczne pozwala znaleźć sposób na obniżenie kosztów zużycia energii w przedsiębiorstwie, np. poprzez zmianę dostawcy lub zmianę taryfy.
 • indywidualnie dopasowane rozwiązania – eksperci, śledzący każdego dnia zmiany w branży, są w stanie dostarczyć najświeższych informacji, a dzięki szerokiej wiedzy o rynku mogą najlepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.
 • pewność w działaniu – specjaliści z dziedziny doradztwa energetycznego zajmują się wszelkimi formalnościami, wynikającymi ze współpracy, np. przy zmianie sprzedawcy. Z uwagi na doświadczenie w tym zakresie wykonują tę czynność poprawnie, co daje pewność, że przedsiębiorstwo nie poniesie z tego tytułu żadnych strat.
 • nowoczesne podejście – planując rozbudowę przedsiębiorstwa, firma musi uwzględnić w jaki sposób wpłynie to na zużycie energii. Dzięki doradztwu możliwe jest przygotowanie się na ten krok od strony zapotrzebowania na energię, a ponadto ekspert może objaśnić temat wykorzystania źródeł odnawialnych.

Usługę doradztwo energetyczne świadczymy na rzecz klientów z różnych rejonów Polski, nie tylko Krakowa, gdzie znajduje się siedziba naszej firmy. Sprawdź w czym możemy Ci pomóc:

Kliknij aby rozwinąć

Oferujemy pomoc w doborze odpowiedniej grupy taryfowej w zależności od:

 • zapotrzebowania mocy
 • wielkości napięcia
 • strefowości pomiarów

Moc umowna to bardzo istotny składnik kosztów dystrybucji energii elektrycznej. Odpowiednio dobrana pozwala na utrzymywanie kosztów za energię elektryczną na jak najniższym poziomie. Niestety w większości przypadków moc umowna nie jest dobrana odpowiednio, dlatego warto wziąć pod uwagę doradztwo energetyczne. Pozwala to uniknąć generowania niepotrzebnych kosztów. W przypadku, gdy moc umowna jest zbyt mała generuje ona koszty za przekroczenie mocy w postaci opłaty stanowiącej iloczyn składnika stałego stawki sieciowej oraz:

 • sumy dziesięciu największych wielkości nadwyżek mocy pobranej ponad umowną, lub
 • dziesięciokrotności maksymalnej wielkości nadwyżki mocy pobranej ponad moc umowną zarejestrowaną w okresie rozliczeniowym, jeżeli układ pomiarowo-rozliczeniowy nie pozwala na zastosowanie sposobu z poprzedniego punktu.

Natomiast, gdy moc umowna jest zbyt wysoka w stosunku do zapotrzebowania to ponoszone są koszty związane z niewykorzystaną mocą mnożoną przez składnik stały stawki sieciowej oraz opłatę przejściową.

Firma BEMS Sp. z o.o. oferuje doradztwo energetyczne i możliwość wyznaczenia optymalnej mocy umownej na podstawie danych rzeczywistego profilu poboru mocy, w wyniku czego powstaje symulacja rocznych kosztów za moc zamówioną.

Obliczenia zawierają aktualne stawki opłaty dystrybucyjnej stałej, opłaty przejściowej oraz symulują ewentualne koszty powstałe w wyniku ponad umownego poboru mocy z sieci, w skutek obniżonej mocy umownej.

W związku z powyższym, symulacja rocznych kosztów – przedstawiona przez doradztwo energetyczne – nie ma na celu eliminacji kar za przekroczenie mocy, ale znalezienie optymalnego punktu mocy umownej, dla którego sporadyczne lub niewielkie przekroczenie mocy, będzie w okresie rocznym bardziej korzystne finansowo, niż roczna opłata za zbyt dużą i w większości niewykorzystaną moc.

Zapewniamy nie tylko doradztwo energetyczne, ale też wsparcie prawne w energetyce dla podmiotów, wobec których Urząd Regulacji Energetyki wszczął postępowanie w sprawie niedostosowania się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej obowiązujących w okresie 10-31.08.2015r..

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki prowadzi obecnie ponad 1200 postępowań wobec podmiotów, które nie dostosowały się do ograniczeń w poborze energii elektrycznej. Pamiętać należy, na co zwracają uwagę nasi eksperci w obszarze doradztwa energetycznego, że ograniczeniem w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej zostali objęci wszyscy odbiorcy, których moc umowna wynosiła powyżej 300 kW. Kara w przypadku niedostosowania się do ograniczenia w poborze energii elektrycznej może sięgać do 15% dochodu przedsiębiorcy za ubiegły rok obrotowy.

Analiza faktur za energię elektryczną pozwala na znalezienie przyczyn wysokich rachunków oraz podjęcia odpowiednich kroków w celu ich wyeliminowania.

Co ma wpływ na wysokość opłat za dystrybucję energii elektrycznej:

 • Ponad umowny pobór mocy biernej – opłata ta pojawia się w wyniku przekroczenia parametrów współczynnika mocy tgφ>0,4. Zapoznaj się z naszą ofertą kompensacji mocy biernej
 • Przekroczenia mocy umownej – nieodpowiednio dobrana moc umowna generuje niepotrzebne koszty. Sprawdź naszą ofertę optymalizacji mocy umownej
 • Grupa taryfowa – dobór odpowiedniej grupy taryfowej w zależności od charakterystyki zużycia energii elektrycznej może pozwolić na zmniejszenie kosztów. Firma BEMS Sp. z o.o. może przeanalizować Państwa zużycie i wybrać najkorzystniejszą grupę taryfową.

Przeanalizujemy dla Ciebie również fakturę za gaz ziemny