biuro@bems.pl
ul. płk Stanisława Dąbka 8, 30-732 Kraków
+48 511 748 566

Dostawa i projektowanie EAZ

0 Strona główna 0 OFERTA 0 Dostawa i projektowanie EAZ

BEMS Sp. z o.o. oferuje dostawę urządzeń oraz zaprojektowanie układów EAZ

Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa zmniejsza szkody wyrządzone przez zakłócenia w sieci elektroenergetycznej oraz powiększa bezpieczeństwo jej obsługi przez personel ruchowy. Dostarczamy urządzenia układów automatyki zabezpieczeniowej przeznaczonej dla energetyki – transformatorów, generatorów, GPZ, RPZ, linii kablowych oraz napowietrznych. 

Usługa projektowania obejmuje w szczególności sporządzenie dokumentacji technicznej (projektowej, powykonawczej), inwentaryzowanie oraz wykonywanie ekspertyz techniczno-ekonomicznych.