biuro@bems.pl
ul. płk Stanisława Dąbka 8, 30-732 Kraków
+48 511 748 566

OFERTA

0 Strona główna 0 OFERTA

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa wypełniając obowiązek wynikający z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ustawie o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016r.

Budowa stacji transformatorowych

Budowa i przebudowa stacji transformatorowych kontenerowych i słupowych, przyłączy elektrycznych. Budowa i usuwanie kolizji linii elektroenergetycznych.

Kompensacja mocy biernej

Eliminacja opłat za ponadumowny pobór energii biernej poprzez dobór, dostawę i montaż baterii kondensatorów i dławików na podstawie danych z faktur oraz wykonanych przez nas pomiarów jakości energii.

Przeglądy, konserwacja oraz eksploatacja stacji oraz rozdzielni SN

Wykonywanie przeglądów i konserwacji wyposażenia stacji transformatorowych oraz rozdzielni średniego napięcia, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Pomiary energetyczne

Kompleksowe pomiary energetyczne wykonywane w zależności od potrzeb Klienta.

Doradztwo oraz konsulting energetyczny

Kompleksowe doradztwo w branży energetycznej zawierające w sobie elementy poprawy efektywności zużycia mediów energetycznych, obsługi technicznej (np. przyłączenie do sieci energetycznej, projektowanie sieci) jak i bieżącej obsługi (dobór mocy umownej, zmiana grupy taryfowej, analiza faktury za energię elektryczną i gaz, kompensacja mocy biernej).

0

Dostawa i projektowanie EAZ

Dostarczenie urządzeń automatyki zabezpieczeniowej dla energetyki oraz usługa projektowania tych układów.

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków

Opracowanie określające niezbędną ilość energii służącą do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Niezbędne przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości.

Zaufali nam: