biuro@bems.pl
ul. płk Stanisława Dąbka 8, 30-732 Kraków
+48 511 748 566
Śledź nas na Facebooku
BEMS na LinkedIn

Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynków

Strona główna Oferta Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynków

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest dokumentem określającym niezbędną ilość energii służącą do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, a więc energii wykorzystywanej na potrzeby ogrzewania i chłodzenia, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia (w przypadku budynków niemieszkalnych).

Kto jest zobowiązany do posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku?

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014r. (Dz.U. z 2017r. poz.1468) świadectwo charakterystyki energetycznej trzeba należy przekazać nabywcy lub najemcy wtedy, kiedy budynek, część budynku lub lokal będzie:

  • zbywany na podstawie umowy sprzedaży,

  • zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

  • wynajęty.

Ponadto właściciel lub zarządca budynku, którego powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów.

Zlecenie sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej składa:
  • właściciel lub zarządca budynku (w przypadku sprzedaży lub najmu),

  • osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku zbycia tego prawa),

  • najemca (w przypadku, o którym mowa w art. 11 ust.3 ustawy).

Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej budynku