biuro@bems.pl
ul. płk Stanisława Dąbka 8, 30-732 Kraków
+48 511 748 566

Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynków

0 Strona główna 0 OFERTA 0 Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynków

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest dokumentem określającym niezbędną ilość energii służącą do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, a więc energii wykorzystywanej na potrzeby ogrzewania i chłodzenia, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia (w przypadku budynków niemieszkalnych).

Kto jest zobowiązany do posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku?

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014r. (Dz.U. z 2017r. poz.1468) świadectwo charakterystyki energetycznej trzeba należy przekazać nabywcy lub najemcy wtedy, kiedy budynek, część budynku lub lokal będzie:

  • zbywany na podstawie umowy sprzedaży,

  • zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

  • wynajęty.

Ponadto właściciel lub zarządca budynku, którego powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów.

Zlecenie sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej składa:
  • właściciel lub zarządca budynku (w przypadku sprzedaży lub najmu),

  • osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku zbycia tego prawa),

  • najemca (w przypadku, o którym mowa w art. 11 ust.3 ustawy).

Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej budynku