biuro@bems.pl
ul. płk Stanisława Dąbka 8, 30-732 Kraków
+48 511 748 566

Kompensacja mocy biernej

Strona główna Oferta Kompensacja mocy biernej

W zakresie kompensacji mocy biernej wykonamy dla Państwa:

  • niezbędne pomiary energii elektrycznej w celu dopasowania odpowiednich rozwiązań,
  • profesjonalny dobór baterii do kompensacji (rodzaj baterii, moc całkowita, ilość i moc poszczególnych stopni kompensujących),
  • instalację nowej baterii kompensacyjnej,
  • naprawę i modernizację pracujących układów kompensacyjnych.
Bateria kondensatorowa
Bateria dławikowa

W dużym skrócie ponadumowny pobór mocy (energii) biernej skutkuje:

  • zwiększonym poborem prądów roboczych przez urządzenia, w porównaniu do pracy przy tej samej mocy czynnej ze współczynnikiem mocy tgΦ ≤ 0,4,
  • większym grzaniem przewodów zasilających i ich zabezpieczeń, co bezpośrednio wpływa na większe straty w zakładowym systemie zasilania, jak również w całym systemie elektroenergetycznym, co powoduje dodatkowe zużycie energii elektrycznej czynnej wskutek strat,
  • wzrostem spadków napięć – w przypadku występowania energii biernej indukcyjnej z tgΦ>0,4 tzw. niedokompensowanie,
  • wzrostem napięć w punkcie przyłączenia w stosunku do napięcia źródła zasilania – w przypadku oddawania energii biernej pojemnościowej do sieci elektroenergetycznej, tzw. przekompensowanie, co może powodować uszkadzanie się urządzeń/odbiorników energii elektrycznej w instalacji wewnętrznej odbiorcy w skutek przekroczenia przez napięcie dopuszczalnych wartości,
  • zwiększonym zagrożeniem wystąpienia awarii i pożaru,
  • oraz najważniejsze, wyższymi kosztami za energię elektryczną

Dlatego właśnie, by zmniejszyć opłaty za moc bierną oraz wyeliminować inne
niedogodności, konieczna jest kompensacja mocy biernej, w której celu wykorzystywana
jest bateria kondensatorów, tyrystorowa czy dławików. Zapraszamy do skorzystania z
naszych usług wszystkich zainteresowanych pomiarami mocy biernej oraz współczynnika
mocy tgΦ. Po przeprowadzonych pomiarach dobierzemy odpowiednie dla danej instalacji
urządzenia, które posłużą do skutecznej kompensacji mocy biernej. Z chęcią odpowiemy
na wszelkie pytania dotyczące tego tematu – prosimy o kontakt.