biuro@bems.pl
ul. płk Stanisława Dąbka 8, 30-732 Kraków
+48 511 748 566

Pomiary Energetyczne

Strona główna Oferta Pomiary Energetyczne

Firma BEMS Sp. z o.o. oferuje Państwu usługi pomiarowe. Proponujemy między innymi pomiary jakości energii – za pomocą specjalistycznych urządzeń możemy przeprowadzić badanie wartości minimalnej i maksymalnej prądu, energii czynnej, biernej i pozornej, współczynnika mocy i wiele innych. Wykonamy dla Państwa także pomiary termowizyjne budynków, infrastruktury energetycznej oraz elektroenergetycznej, jak i urządzeń przemysłowych.
Poniżej lista wszystkich oferowanych przez nas pomiarów.

Wszystkie pomiary dokonywane są za pomocą wysokiej klasy sprzętu renomowanych firm oraz przeprowadzane przez wykwalifikowane osoby, posiadające wymagane uprawnienia. Możemy więc zapewnić Państwa o dokładności naszych pomiarów, które będą zawsze zgodne ze stanem faktycznym.


Jesteś zainteresowany naszą ofertą pomiarów?


Kliknij tutaj

Pomiary elektryczne

 • Napięcia – pomiar wartości średnich, minimalnych, maksymalnych oraz chwilowych w zakresie do 760V
 • Prądy – pomiar wartości średnich, minimalnych, maksymalnych i chwilowych w zakresie do 3kA
 • Częstotliwość w zakresie 40Hz – 70Hz,
 • Pomiary mocy czynnej (P), biernej (Q), pozornej (S) wraz z określeniem charakteru (indukcyjna, pojemnościowa), odkształcenia (D)
 • Pomiar energii czynnej (EP), biernej (EQ), pozornej (ES)
 • Pomiary współczynnika mocy – tgφ, cosφ
 • Pomiar harmonicznych do 50 rzędu w prądzie i napięciu
 • Pomiar interharmonicznych jako grup
 • Pomiar współczynnika zniekształceń harmonicznych THD dla prądu i napięcia
 • Pomiar współczynników szczytu dla napięcia (CFU) i prądu (CFI)
 • Pomiar wskaźnika krótkookresowego (PST ) oraz długookresowego (PLT ) migotania światła (spełnione wymogi normy EN 61000-4-15 klasa A)
 • Asymetria napięć (spełnione wymogi EN 61000-4-30 klasa A) i prądów,
 • Rejestracja zdarzeń dla prądu i napięcia wraz z oscylogramami (do 1 s) oraz wyresy RMS 10 ms z maksymalnym czasem rejestracji 5 s,
 • Pomiar sygnałów sterujących do 3000 Hz
 • Pomiar transjentów do ±6000 V, minimalny czas zdarzenia 650 ns.
 • Rejestracja oscylogramów prądu i napięcia po każdym okresie uśredniania.
 • Pomiary wartości skutecznych prądów i napięć,
 • Symetria obciążenia faz,
 • Identyfikacja zaników napięć.

Wszystkie parametry rejestrowane zgodnie z klasą A normy EN 61000-4-30.

Pomiary eneretyczne

Pomiary termowizyjne

 • Pomiary termowizyjne budynków,
 • Pomiary termowizyjne infrastruktury energetycznej,
 • Pomiary termowizyjne infrastruktury elektroenergetycznej,
 • Pomiary termowizyjne urządzeń przemysłowych.

kamera termowizyjna

pomiar termowizyjny rurociągu

pomiar termowizyjny

Pomiary parametrów pracy sprężarek oraz detekcja nieszczelności instalacji sprężonego powietrza

 • Pomiary parametrów prądów pracy układów sprężarkowych
 • Detekcja nieszczelności w instalacji sprężonego powietrza za pomocą metody ultradźwiękowej

Pomiary oświetlenia

 • Pomiar parametrów światła widzialnego emitowanego przez następujące źródła: białe diody LED, lampy fluorescencyjne, metal-halogen, wysokoprężne-sodowe, żarowe
 • Wyznaczanie światłości poszczególnych źródeł światła
 • Zakres pomiarowy (do 400000 lx)